فروشگاه اینترنتی پلی ممبران

فروش اینترنتی ورق ژئوممبران

قیمت ورق ژئوممبران دیجی کالا

جهت دریافت قیمت ورق ژئوممبران بصورت روزانه بوسیله پیامک و ایمیل فرم زیر را تکمیل کنید!

قیمت ورق ژئوممبران دیجی کالا

قیمت ورق استخر دیجی کالا قیمت ژئوممبران دیجی کالا

قیمت ورق ژئوممبران ظریف مصور

عرض : 4 متر و 10 سانت ضخامت : ۱.۵ میلیمتر

قیمت ورق ژئوممبران فرنام بسپار

عرض : 3 متر تا 7 متر ضخامت ۱ تا ۲ میلیمتر

ورق ژئوممبران صنایع ورق ایران

عرض : ۲ متر و 16 سانت ضخامت ۱.۵ تا ۲ میلیمتر

ورق ژئوممبران استخری

استخر کشاورزی ژئوممبران
ورق ژئوممبران
محاسبه حجم استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران

قیمت روز ژئوممبران

قیمت ژئوممبران در تهران

عرض : ۲ متر تا 7 متر ضخامت : ۱ تا ۲ میلیمتر

قیمت ژئوممبران در قزوین

عرض : 4 متر و 10 سانت ضخامت : ۱.۵ میلیمتر

قیمت ژئوممبران در تبریز

عرض : 3 متر تا 7 متر ضخامت ۱ تا ۲ میلیمتر

قیمت ژئوممبران در زنجان

عرض : ۲ متر و 16 سانت ضخامت ۱.۵ تا ۲ میلیمتر